חדר כושר

חדר כושר

חדר כושר שלנו פרוס על 400 מ"ר.

מחולק למתחמים אירובי, ומשקולות.

חדר ספינינג חדש ואופניים חדשות

 תקנון התנהגות בחדר כושר:

 • יש להישמע להוראות המאמנים.
 • המנויים מתבקשים לשמור על כללי התנהגות נאותה ולשמור על הניקיון. הכניסה בבגדי ונעלי ספורט חובה!!
 • יש לדווח לצוות המדריכים על כל פציעה ו/או אירוע בריאותי המתרחש במהלך האימון.
 • השימוש במגבת אישית הינו חובה. יש לפרוס את המגבת על המכשיר לפני השימוש. אין להשאיר מגבת על המכשירים בסיום התרגיל.
 • אין להכניס לשטח חדר הכושר דברי מאכל ו/או שתיה (למעט בקבוק מים אישי).
 • יש לשמור על הציוד ולהחזירו למקומו.
 • חל איסור על שימוש בציוד אימון שלא שייך לחדר הכושר מסיבות בטיחות.
 • הכנסת בעלי חיים לחדר הכושר אסורה.
 • הפעילות בחדר הכושר תבוצע על פי הוראות המדריכים בלבד! כל פעילות שתבוצע אחרת - אסורה ותוצאותיה יהיו על אחריות המתאמן/ת.
 • יש לדווח לצוות המדריכים על כל פציעה ו/או אירוע בריאותי המתרחש במהלך האימון.
 • חפצים אישיים באחריות המנוי! ההנהלה אינה אחראית על אובדן ו/או גניבה בשטח המועדון או מחוץ למועדון.
 • מומלץ למתאמנים חדשים לפנות לצוות המדריכים לקבלת הסבר על אופן השימוש במכשירים ובניית תוכנית אימון.
 • מנוי/ה שלא יחדש/תחדש את המנוי שלו/ה במועד - תופסק פעילותו/ה לאלתר.
 • להנהלה זכות להפסיק פעילותו של מנוי בחדר הכושר אם יהווה סיכון לעצמו, לאחרים, לרכוש חדר הכושר או מכל סיבה אחרת - ללא כל הודעה מוקדמת.
 • שעות הפעילות של חדר הכושר הינן השעות המופיעות על לוחות המודעות ובפירסומים השונים למעט ימי חג ושבתון עליהם תבוא.
 • שמירה על היגיינה אישית, ניגוב וחיטוי המכשיר לפני שימושו ולאחריו על ידי המנוי.